Uitgebreid artikel over Mie Tracteur, en welke verschenen in het HMT-Clubblad december 2014... Waarvoor oprechte dank!