Mie Tracteur

Actueel

WELKOM * WELCOME * WILLKOMMEN * BIEN VENU * BENVENUTI 


    

Mie Tracteur maakt dit evenement haast wereldkundig door een fijne introductietekst... 😉

35e Jubileumeditie van de Dorsdag in Bladel, kende wervelend succes in alle opzichten!
Vereniging Ouderwets Boeren hebben absoluut het beste van zichzelf gegeven!

Er wordt wel eens gezegd: men krijgt wat men verdiend... Organiseer maar eens een evenement in de maand januari, het werd bewezen: zij hebben de voorbije jaren wel álle weersomstandigheden getrotseerd! Zéér opmerkelijk, dat mag gezegd! Wind, regen slijk en sneeuw, storm of hagel,  niets hield hen tegen... En dat ze nu eens éindelijk mooi weer werden geschonken op hun 35e jubileumeditie, waarvan hun 5de editie op een nieuwe bestemming, kon door menig aanwezige maar enkel worden toegejuicht...

Deze vereniging die tot doel heeft al het harde labeur welke vroeger de boeren hanteerden, te tonen aan iedereen die het zien wil, ook de dag vandaag daadwerkelijk over te gaan in gepassioneerde actie op het veld! En dat kan maar enkel een gigantisch respect opbrengen aan elke nieuwsgierige bezoeker! Ook deze editie bulkte van actie! Er werd duchtig gedorst, gemaald, gezaagd, en allemaal onder het toeziend oog van wellicht de grootste Oldtimerclub van Nederland, de HMT (Historische Motoren & Tractorenvereniging) Ook zij traden bij en droegen op hun specifieke manier, hun steentje bij tot dit grote succes...

Het kon niet anders zijn dat velen hiernaar uitkeken! Zijn de Feestdagen nog maar net achter de rug, wil een mens de buitenlucht opzoeken, de vrienden weerzien, een fijne omgeving ervaren, maar vooral het unieke materiaal welke onze voorouders ons hebben nagelaten! We zijn dan ook niet voor niets échte liefhebbers van oude spullen, de harde kern, dat mag gezegd! En dat wanneer er wordt overgegaan tot actie, een mens hélemaal niet te temperen was en al vlug richting Bladel vertrok. En Mie...zij was beslist niet de enige die er zo over dacht... Deze 35e editie kende dan ook een ware overrompeling...

Die bewuste morgen galmde deze fijne boodschap reeds op België's grootste radiozender!  Radio 2, Weekendwekker verschaft elke zondag zalige bestemmingen welke iedereen kan doorgeven of ondernemen. Heeft Mie een streepje voor bij haar favoriete programma, want dit is niet de eerste keer... Joepie! Wat is het fijn, om samen zulke fijne aangelegenheden samen te kunnen delen met anderen, niet? 

Geniet alvast een uitgebreide fotoreportage welke volop staat te schitteren in een gloednieuwe fotogalerij 2018! Deze begint in volle ochtendgloren, ontbijt met puppy Juul, de tripjes per auto over en weer, de fijne ontvangst door zovele helpende handen, de gratis luxueuze pendeldienst, de aanschaf van loterijbriefjes (een mens mag hen wel steunen op één of andere manier) de zoektocht naar al wat er aanwezig was! De geuren en kleuren, unieke geluiden welke ons aller erfgoed schenkt... De sissende stationaire motoren met hun al te trotse eigenaars, de maal- en pletmolens al dan niet in werking, een mooi overzicht van zovele oude tractoren met als blikvanger de te verloten Hanomag rondom de tent, de kleine trekkertjes genoten alle aandacht van de kleintjes onder ons, de ronkende dorstoestanden naast de tent, de oude bromfietsen en fietsen... Ook in de tent ambiance alom, en ook daar werd één en ander gespot! Tot mijn groot ongenoegen, ben ik de vrienden met hun prachtige diorama met miniatuurtreintjes vergeten, waarvoor excuses! Wel élke oude trekker onderging de interesse van Mie Tracteur, betreding van het tweede grote terrein waar zich de ruilbeurs bevond, ook daar onnoemlijk vele oude tractoren, de dorskassen in werking en aangedreven door oude tractoren trokken ook daar hun wélverdiende volle aandacht naar zich toe! De oude zaagbank ook aangedreven door een oude trekker deed de tijd telkens weer even stil staan... Nieuwe komende evenementen werden prompt tentoongesteld! Iedereen genoot! Zeer opmerkelijk waren op ieder terrein enkele mooi uitgedoste rustplekjes omringd met kerstbomen waar bezoekers konden plaatsnemen rond het vuur, we zaten immers rond het vriespunt... Wat een verwennerij! Er was zóveel te zien, zoveel actie op deze mooie locatie! Niets was de Vereniging Ouderwets Boeren blijkbaar teveel om het de bezoeker zo aangenaam mogelijk te maken! We zaten dan wel in Nederland, maar de aanwezigheid van vele Belgen ging niet onopgemerkt voorbij! Er werd naar hartenlust genoten, getaterd, geroken, gegeten en gedronken, alsnog prompt nieuwjaarswensen uitgewisseld, allemaal in het rustieke kader van een gewéldige hobby! Wat zijn wij toch gelukkige mensen...

Bedankt en tegelijk gefeliciteerd Vereniging Ouderwets Boeren, voor jullie opmerkelijke inzet en het grote aantal deelnemers, dank voor de superfijne zondag, overgoten door een stralende zon... Men krijgt wat men verdiend, dat werd hier weerom bewezen! Oprechte dank om iedereen op deze manier te laten kennis maken en te doen proeven van al wat onze voorouders ons hebben nagelaten; een zeer unieke sfeer werd ieders deel, ook dat mag gezegd!

Méér dan uitgebreide fotoreportage volop te bewonderen in een gloednieuwe Fotogalerij 2018! Genieten is ook hier steevast dé ultieme boodschap! Wenst u graag enkele foto's, aarzel niet en stel u vraag op mietracteur@telenet.be  Deze worden bij gelegenheid, en met veel plezier via Wetransfer toegestuurd...

Wie zijn de gelukkigen van de loterij...?


Bedankt!

De Nieuwjaarsbrief van Mie Tracteur
Anno 2017, een jaar met ‘ups’ maar meer ‘downs’…

2017: een bewogen jaar…
2017: heel af en toe stil…
2017: een jaar met beperkingen…
2017: en veel verdriet…
2017: een jaar met teleurstellingen…
2017: heel af en toe een glimlach…
2017: een hoopvol jaar…?
2017: met een wrang gevoel…
Maar hop naar 2018!

Wie verdient er een plekje op het erepodium?

 

Van miserie gesproken…
Met de sluiting van De Schuur begin dit jaar, krijgt deze nieuwjaarsboodschap weerom een wrange nasmaak. Toch laat Mie Tracteur deze kans niet liggen om een bewogen jaar te verwoorden. Sinds het bestaan van De Schuur werd haar enthousiasme zo goed als met de grond gelijk gemaakt, en stapelden totaal onvoorziene problemen zich op. Geen museum in agrarisch gebied, geen opslag in de boerderij, in regel zijn met de brandveiligheid en de horecawetgeving… Het was een zware dobber, nog steeds… Niet te vergeten dat ook de veiligheid voor Mie Tracteur prioriteit nummer één was! Nog nooit heeft  Mie in haar leven zulke tegenslag moeten verwerken. U zal wellicht denken dat er erger dingen zijn, inderdaad. Maar toch, ieder voelt het zijne… Wat doet een mens verkeerd om je spontaniteit, je enthousiasme, je aparte hobby, je gastvrijheid, een supermooie locatie, het erfgoed van onze voorouders, en zoveel meer in de spotlights te zetten, als het ware je nek uit te steken, allemaal volledig belangeloos, en dit enkel maar om andere mensen en kinderen de dag van hun leven te schenken…? Nooit gedacht, ook nooit verwacht,  dat een goeie en doodeerlijke ingesteldheid van een mens zo zou worden afgemaakt. Harde taal, maar dat is er gebeurd...

 

Bedankt iedereen…
Steeds weer in het begin van een nieuw jaar, is het stilaan de gewoonte om via deze weg, mensen wélverdiend een hart onder de riem te steken op een manier eigen aan mezelf. Uit respect voor iedereen, die door één of andere manier het voorbije jaar met me in contact is geweest, hier een woord van dank… Mie Tracteur dankt iedereen die haar steunden, en die haar nog steeds steunen! De haast 800 mensen die ook hun ongenoegen lieten blijken op de petitie aangaande De Schuur. De ontelbare, duizenden uiterst krachtige en ondersteunende woorden van zovele mensen die ook, net als Mie, soms een traan wegpinkten door machteloosheid. Een machteloosheid die je hart opvreet, er blijft wellicht niet veel meer van over. Gezond is het niet, ook dat aspect kwam meermaals aan tel in 2017, Mie had gezondheidsproblemen veroorzaakt door verdriet… Trek het je niet aan, was makkelijker gezegd dan gedaan…

 

Bedankt lieve bezoekers…
Mie Tracteur dankt haar schaarse bezoekers van 2017! Dank voor de zovele complimenten, opbeurende woorden, knuffels en kaarten, emails en sms’n, teveel om op te noemen… Jullie houden me recht, jullie zorgen ervoor dat ik verder doe waarmee ik begonnen ben: mensen en kinderen ontroeren door de schoonheid van vroeger! Unieke gezelligheid creëren welke prompt werd genoten door iedereen die het proeven wou! Enkel nu is het menselijk aspect van De Schuur volledig verdwenen, en moeten we het doen met een virtuele kijk in De Schuur. Dank aan de duizenden bezoekers op mijn website, de teller dit jaar staat op 229.289 mensen die het de moeite vonden de website te bewonderen…

 

Bedankt voor de mooie spullen…
Ook een opvallend aspect zijn de vele geschenken die Mie in ontvangst mocht nemen, en welke allemaal een mooie plek hebben verkregen in één of ander decor. Bedankt lieve mensen, jullie doen me een groot plezier, op deze manier verkrijgen al deze spullen een nieuw leven en vooral een wélverdiende aandacht! Op deze manier kan Mie door jullie schenkingen, andere mensen, zij het virtueel doen genieten, daar draait het immers allemaal om!

 

Bedankt voor de fijne berichten in het Gastenboek…
Het is zo fijn, om het Gastenboek te doorbladeren… Ontroering alom! Al deze welgemeende berichten maken een mens week, doet je hart smelten, het zijn er zoveel! Bedankt om ook hier Mie te blijven steunen… Dat mensen zich bij wijze van spreken bloot geven om hun bericht wereldkundig te maken, het verdiend een groot respect… Dank jullie wel...

 

Bedankt voor jullie ontroering…?
Mie wil mensen blijven ontroeren en doen genieten! Dat er massaal wordt bewonderd op de website is ontegensprekelijk waar! Opzet om mensen te ontroeren verkreeg beslist een averechts effect; mensen ontroeren Mie door hun massale aanwezigheid op haar website! Van welgeteld 40 uitstappen die werden ondernomen in 2017 en op de gevoelige lens werden gezet, zijn de 229.289 bezoekers dit jaar een feit! Zij hebben in totaal welgeteld 24.455 foto’s van  uitstappen kunnen bewonderen! Tel daar nog 1847 foto’s bij van het virtuele museum, dan zit je op een duizelingwekkende aantal van 26.302 foto’s in het hobbyjaar 2017! Als Mie daar niet fier op mag zijn! Dank jullie wel voor jullie massale interesse…

 

Bedankt mijn ‘speciallekes!
Speciale dank gaat uit naar echtgenoot Patrick. Zonder hem zou De Schuur niet zijn tot wat ze nu is. Uren werd er uitbundig gewerkt, vele centen werden er spontaan aan gespendeerd, niets was hem teveel! Bedankt Patrick! Mie blijft het echter verkondigen dat haar schuur pas top is in mei 2018! Ook speciale dank aan zovele mensen die de handen uit de mouwen hebben geschud, veel werk wordt immers lichter met méér handen! Dank jullie wél Lin, Marleen, Monique, Brigitte, Gina, Jos, Jef 1 en Jef 2, Hugo, Patrick…ze waren met zovelen om te helpen! Dank jullie wél! Dat al deze dorpsbewoners en ver daarbuiten, méér dan trots waren op ‘hun’ schuur staat als een paal boven water! Juist ja, u leest het goed, De Schuur is van iedereen! Als laatste specialleke: webmaster André Reyns en Ingrid! Dank jullie wél voor raad en daad, en voor de mooie nieuwe website! Iedereen méér dan blij! Vriendschap is een grote rijkdom, dat mag gezegd!

 

Bedankt De Schuur, voor jouw sublieme schoonheid...
Het is een feit, De Schuur is supermooi! Wanneer Mie er zielsalleen bezig is, dan blikt zij terug op zovele mooie warme momenten, waar mensen er echt van genoten hebben. Het Kerst Museum, het Sinten Museum allebei in 2016, wat was het fonkelend mooi... Er zijn immers zovele mensen die mee De Schuur hebben gemaakt tot wat ze is geworden. Mede door de uitgebreide collectie van Mie Tracteur, maar ook de mooie geschonken spullen, grotere of kleine is De Schuur daadwerkelijk een juweel, dat mag gezegd! Prachtige locatie, lieve mensen en een creatief talent dat haar kriebelende vingers maar niet in bedwang kan houden, het gebeurd dagelijks… Ook Mie haar juwelen: haar MAN Ackerdiesel en haar Landini delen in het succes! Zij staan immers prachtig in het decor van de oude schuur, en wisten menig persoon te ontroeren, nog maar te zwijgen van de volledig authentiek ingerichte kleine woonwagen…

 

Bedankt BREK…
Ook zij droegen hun steentje bij tot de schoonheid van De Schuur. Niets was hen teveel om een helpende hand toe te reiken, wat énorm wordt gewaardeerd! Dank u wel voor het gebruik van de kleine paardenmolen! Dank u wel Marcel van Giel en Co…

 

Bedankt mijn Engeltjes…
Zij zijn stééds nabij… Meer en meer worden we geconfronteerd met de harde realiteit in het leven, wanneer we onze dierbaren noodgedwongen moeten afgeven. Heeft het te maken met Mie haar leeftijd? Tot op de laatste dag van het jaar zet Mie hen speciaal, en allemaal één voor één in haar hart, in de kijker! We hebben het hier over mensen en kinderen, die verdriet achter lieten bij familie en vrienden. Gewone mensen, speciale kinderen! Zij leven voor altijd verder in onze gedachten… Wat kan het leven onrechtvaardig zijn wanneer een jong iemand uit het leven wordt gerukt! Sterkte aan ouders én grootouders, moest Mie het immense verdriet ongedaan kunnen maken, zij zou haar eigen leven ervoor willen opofferen… Langs deze weg wens ik familie en vrienden, ouders en grootouders, véél sterkte toe met hun verlies. Voel jullie absoluut niet alleen, er zijn mensen die jullie gedenken, jullie steunen op één of andere manier... Op het juiste moment aan je deur staan... En wanneer de droefheid de bovenhand neemt, herinner dan haar/zijn simpele glimlach. Zij die ons verlaten hebben willen immers niet dat we droevig zijn… 

 

Géén bravootje voor mezelf…
Helaas is Mie Tracteur er niet in gelukt De Schuur open te kunnen houden. Uiteraard een zware beslissing harentwege, één van de grootste teleurstellingen in haar leven, dus geen bravootje voor mezelf. Moest Mie toen weten wat zij nu weet, zou alles anders verlopen zijn. Maar gedane zaken nemen geen keer, Mie zal het moeten aanvaarden. De komst van een puppy verzacht de pijn bij de regelmaat, maar het échte verdriet zit diep vast als de wortels van een boom in de grond. Mie krijgt het nog steeds niet verkropt, al het leed dat haar werd aangedaan… Teleurstelling alom, soms zou zij willen dat ze met één vingerknip de tijd kon terug draaien en er geen vuiltje aan de lucht is. Hoe voelt dat aan geen zorgen hebben? Mie vraagt het haar af, van wanneer zij met De Schuur is begonnen… Het lijkt er sterk op dat Mie heeft gefaald, van die indruk kan zij zich niet ontdoen… En dan zijn er de zovele steungetuigenissen die haar recht houden...

 

Een hart voor het goeie doel?
Ondanks alle ongeregeldheden vindt Mie Tracteur toch nog de zin om enkele goeie doelen te sponsoren. Zij laat hen niet in de steek! Zo werden vzw De Gambiavrienden gesponsord, een vereniging die zich inzet voor het welzijn van kinderen in Gambia. Ook de Muco Vereniging ontving een geldsom. En ook telkens weer, mocht Artsen Zonder Grenzen een bedrag op hun rekening aanschouwen … Het zou altijd 'de warmste week' moeten zijn, een gans jaar door...

Bedankt Media!
Oprechte dank aan alle mediakanalen, die zich hebben ingezet voor het welzijn van De Schuur van Mie Tracteur! Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Nieuw Brug… Speciale dank aan Ronny van den Ackerveken, Elke Lamens, Mia Uydens, Marc Simons en Neel Vermeiren! Ook Drukkerij Bartels uit Merksplas wordt niet vergeten!

Oprechte dank aan de vele artikels verschenen in clubbladen en nieuwsbrieven van Oldtimerclubs! Zoals Bewaarders Rollend Erfgoed Kempen te Zoersel, Bocholter Tractoren & Motoren Vereniging te Bocholt, Historische Motoren en Tractoren Vereniging te Panningen (NL), de vrienden van de Oude Tractoren Club ‘De Lozen Boer’ uit Lochristi, de Antieke Tractoren Vereniging Vierzon uit Machelen a/d Leie en ‘last but not least’ De Vrienden Van’t Veld uit Geel!… Zéér oprechte dank aan de zovele plaatselijke Landelijke Gilden, die Mie hoog in hun vaandel dragen, van respect gesproken, bedankt! Aan allen die Mie vergeten is, ook een dikke-dank-je-wél!

 

Bedankt, dan toch een mooie toekomst tegemoet?
Wat de toekomst brengen zal is niet geweten, toch moeten we alles positief bekijken! Al wat er in 2017 gebeurd, vooral aangaande De Schuur, werd hier onder de loep genomen, en een mens moet hieruit leren. Leren dat andere mensen anders zijn, dat sommigen op geslepen wijze haat en onzin uitkramen absoluut geen oplossing biedt! Dat deze enkele personen niet het verstand bezitten om een eerlijk oordeel te vellen over Mie Tracteur haar bezigheden. Sommigen begrijpen niet eens waar Mie Tracteur mee bezig is, nog niet eens de moeite doen om het verhaal achter de persoonlijkheid eens te bekijken... Hopelijk kan er eens rond de tafel plaats genomen worden, voor een constructief gesprek, mits toezeggingen maar ook mits garanties, dat De Schuur toch open kan en volop kan  bewonderd worden door iedereen die het zien wil. De wonderen zijn wellicht de wereld nog niet uit! Mie blijft haar plattelandsmuseum bij de regelmaat verder uitwerken, waarvan dan ook steeds weer foto’s zullen worden toegevoegd op haar website, er is dan ook niemand die dit haar kan verbieden! Dit is voor haar de enige manier om het verdriet van de sluiting verwerkt te krijgen...

 

Voor iedereen een gelukkig en gezond 2018!
Dat de wenschen, van jullie fijne menschen, moge uitkomen...

 

 

     
 
 
Originele Sinterklaastip? Verwen je kinderen of kleinkinderen met een héérlijke Sinttafel!
Verwen ze tijdens een ontbijt, lunch of diner, met een prachtig opgesmukte tafel,
alsof het even lijkt of de Sint mee komt aanschuiven... 
Mooie Kersttafel? Begin alvast eerst met jouw Sinttafel!
 
 
Wat dacht u er van om de kinderen, of kleinkinderen in deze Sinterklaasperiode, eens fijn te verrassen met...een supermooie gedekte Sinttafel? U hoeft er absoluut geen creatief talent voor te zijn, wel iedereen kan dit verwezenlijken! Wat heeft u hiervoor nodig? Een bezoek aan de kringwinkel, een grote dosis verbeelding, speelgoed en véél snoep! Hoe eraan beginnen? Verzamel nu reeds alles wat je op je tafel wil brengen. Hou alvast rekening met de kleuren: rood, geel en oranje brengen speelsheid in jouw Sinttafel. Verzamel je eigen oud speelgoed van in jouw kinderjaren en combineer dit met een retro tafelnap, kantwerk, een oud servies, gouden glaasjes, tasjes en bestek (veel bling-bling dus, they love it!) chocolade centjes, mandarijntjes, chocolade ventjes, speculaas en nog veel ander lekkers... U brengt alvast op deze manier, prompt de nostalgie tot bij de kinderen! En om het geheel af te sluiten, kan u in dezelfde kleurtjes alsnog ballonnetjes ophangen aan de stoelen...
Hoe eraan beginnen? Start met je tafelnap, begin vervolgens het speelgoed als een soort toren in het midden van je tafel op te bouwen. Je kan een kleine poppenwagen hiervoor nemen, een schommeltje, een tractortje of een stepje, eender wat, dat mag dus een groot stuk speelgoed zijn. Vul dit op en aan met kleiner speelgoed en de nodige snoep!  Vervolledig met de borden, bestek en snoepgoed. Bekijk goed de foto's, print ze desnoods even af. Vergeet ook de stoelen niet, ook zij behoren tot dit Sintdecor! Succes verzekert! Alvast een onvergetelijk moment voor alle kinderen! Stel tegelijk een kindvriendelijk menu op, met al wat kinderen graag lusten... Pret én eetlust absoluut verzekerd! Ervan genieten, tijdens het opbouwen of het zalig samenzijn met kinderen of kleinkinderen van jouw eigen creatieve Sinttafel, is beslist dé absolute boodschap! Smakelijk eten!
Mie Tracteur heeft alvast zulke tafel opgesteld in De Schuur, waarvan een uitgebreide fotoreportage werd gemaakt. Indien u deze Sinttafel tot in het kleinste detail wil bewonderen, ga dan vliegensvlug naar de fotogalerij 2017... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  


Trecker-Typen und Fans...  Männer und ihre Maschinen...
Een boek welke 13 verschillende Duitse Oldtimertractorenfanaten in de kijker plaatst en waar ook één Belgisch/Italiaanse dame: Mie Tracteur in schittert en omschreven wordt als een amazone op haar Landini. Alvast stevig aanbevolen! Interesse? Voor informatie of eventueel een aankoop, klik al dadelijk op de cover... Vielen dank Tomas, Klaus-Juergen und Andreas, Es sieht schön, gut gemacht!

Trecker-Typen und Fans...  Männer und ihre Maschinen...
A buchen Sie die 13 verschiedenen deutschen Oldtimertraktorenfans im Rampenlicht, und auch ein, wo Belgisch-italienischer Lady: Mie Tracteur in funkelt und als ein Amazon auf ihrem Landini beschrieben. Bereits fest empfohlen! Haben Sie Interesse? Klicken Sie für Informationen oder vielleicht einen Kauf sofort auf dem Cover... Vielen dank Tomas, Klaus-Juergen und Andreas, Es sieht schön, gut gemacht!