Verwezenlijking van 'De Schuur' 
September 2015

Verhaal begint onderaan...

Woensdag 30 september 2015... 
Hoera! Er werd vandaag daadwerkelijk en met volle overgave gewerkt in De Schuur!
Er stond beslist hl wat te gebeuren! De stapel platen slonken zienderogen, de varkensstal is aan de buitenmuren hlemaal afgemaakt! Het is supermooi, steeds weer, en stap voor stap wordt deze verwezenlijking een feit! De foto's spreken alvast boekdelen! En het is nog niet eens geschilderd... Een zr tevreden Mie is meer dan opgetogen door deze werken! Werken die zijn uitgevoerd door de handige echtgenoot, een man die alles kan, maar ook mt de professionele hulp van buurman Jos! Dank je wl! Het is reeds veel beter gesoleerd, een mens zou er in kunnen wonen... Volgende stap is het bekleden van de lage muurtjes. Vermits een Mie Tracteur een 'Pietje Precies' is, stond al dadelijk vast, bovenaan de muurtjes een scheidingswandje aan te brengen, maar in die zin, dat het geheel en daar bedoel ik de balkenconstructie, volledig bloot blijft. Deze zijn t mooi om onder te stoppen! Nu wordt naarstig nagedacht hoe we dit wandje kunnen verwezenlijken... Al dadelijk werden de raampjes stofvrij gemaakt en werd langs de buitenkant de afmetingen genomen voor het plaatsen van komende bloembakjes... 

Wat gaan we doen met de vloertjes? Er zijn verschillende opties: of we leggen er een 'chappe' in, maar rekening houdende met mogelijk vocht is dit niet aangewezen (ook al houden we rekening met verluchtingsgaten) Ook lopen de de vloertjes naar de middengang af, we zitten tenslotte IN de varkensboxen en zou dit 'schuine' probleem door het leggen van een chappe opgelost zijn. Of we kuisen de oude stenen vloer helemaal op, met speciale producten, zo dat deze weer kleur krijgt? Een Mie kennende, zij gaat steeds weer voor de originaliteit... U verneemt het allemaal zr binnenkort... 

Ook de eigenaar van de boerderij was van zijn woord, en heeft de dakpannen van de oude schuur, weerom op de juiste plek gelegd, en tegelijk de grootste balken behandelt tegen memelbeestjes... Morgen verkrijgen enkele meubelen alvast een nieuwe plek, al dan niet op de zolder...

   

Het lijkt haast een nieuwe woning, nu de wanden van de oude varkensstal werden afgemaakt met houten platen...
Een mogelijk vochtprobleem wordt niet uitgesloten, ook hier werd aan gedacht door middel van verluchtingsgaten...
Oude planken zullen alvast de bovenzijde van de lage muurtjes verfraaien...

Dinsdag 29 september 2015... 
Het bevestigen van de houten platen staat voor woensdag op het programma. Deze namiddag zat Mie weerom in haar schuur, en werd deze verder leeg gemaakt... Het pannendak werd tegelijk grondig nagezien op los gewaaide pannen, waarvoor de eigenaar van de boerderij werd gecontacteerd... 

Maandag 28 september 2015... 
Vandaag werd een deel van de 150 meter lopende latten aan de wanden in de grote varkensstal bevestigt. De echtgenoot begon er alvast met volle moed aan, dit is beslist een tijdrovende job. De assistentie van 'de vrouwe', werd niet aanvaard, dus heeft Mie ander werk verzet. Zij is bezig met het leeg maken van de eigenlijke schuur. Nadien wordt de ganse schuur door middel van een stelling op wielen, en hopelijk weinig hoogtevrees, van nok tot vloer opgekuist... 

 

150 meter latten werden vandaag aan de muren van de oude varkensstal bevestigt... 
En de houten panelen, die liggen alvast gretig te lonken...

Zaterdag 26 september 2015...

Een stralende najaarszon verwarmde vandaag beslist menig hart... 

Terwijl het beton als voorbereiding voor het aansluiten van de kachel in het plafond van het cafeetje aan het harden was, werden vandaag de meer dan 150 m lopende latten gezaagd die dienst zullen doen voor het bevestigen van de wanden in de grote varkensstal. Daar worden immers de wanden bekleedt met houten platen, zodat ook hier de eerste 'kijkkasten' kunnen worden ingericht. Ook worden deze vakken ingedeeld met zijwanden, zodat men aparte ruimtes creert... De raampjes zullen alvast worden gentegreerd in het decor. Ook de  lage muurtjes welke zich aan de voorzijde bevinden blijven bestaan, en worden mee verwerkt! Er wordt alvast uit alle vier de 'varkensbakken' een stuk uitgehaald (zie foto rechts hieronder) zodat ook deze makkelijk toegankelijk zullen zijn... De rest blijft, dit om de originaliteit te behouden... Ondertussen werd de stut in het cafeetje weg gehaald en is het gat helemaal gedicht... Weldra wordt met een speciale grote boor, een nieuw gat geboord, net boven het midden van het stalraampje in het cafeetje... Ja, ik neem de kachelbuis voor de raam erbij, het was dit, f een tafeltje opgeven. De keuze werd al snel gemaakt... Ook werd vandaag een kabel getrokken om de grote varkensstal van elektriciteit te voorzien... 

   

Ook hier op het gelijkvloerse, komen na enig beraad, ook 'kijkkasten' welke beslist een meerwaarde 
zullen betekenen voor het komende Museum...
Mr dan 150 lopende meter latten, zijn nodig 
om de grote varkensstal te kunnen bekleden met houten platen...

Donderdag 24 september 2015...

Gewijzigde planning! Varkensstal wordt k Museum!
De knoop werd doorgehakt! Dit zat al lange tijd te borrelen... Oorspronkelijk was het de bedoeling  een heus kinderballenbad onder te brengen in de varkensstal, gelegen net naast de schuur. Afspraken werden gemaakt, het volledige plan lag klaar... Maar na lang beraad (Mie zat absoluut met een dilemma) de raad van vrienden en familie, werd de beslissing genomen, deze stal ook als Museum in te richten. Waarom? Vermits het geplande Museum zich op de eerste verdieping zal bevinden, en mensen slecht te been helemaal geen trappen kunnen doen, of mensen met rolstoelen ook niet boven geraken, kan deze bepaalde doelgroep (en dat is een behoorlijk grote groep) door deze ruimte in te richten als Museum, alsnog genieten van al wat Mie in haar mars heeft. Die schone tijd van vroeger helemaal doen hrleven zodat ze haast een traan zullen wegpinken van schoonheid en gezelligheid...  Uiteraard worden de kinderen niet vergeten, en zal er beslist een speellocatie op een nog niet nader uitgezocht plekje worden ingericht... Iedereen blij! Wordt beslist vervolgt...

Woensdag 23 september 2015... 
De eerste voorbereidingen werden getroffen voor het aansluiten van de Leuvense stoof. Er dient een nieuwe opening te worden gemaakt in het plafond voor de kachelbuis. Maar eerst moest het bestaande, zeer klungelig gemaakt gat worden gedicht. Hiervoor werd een stut gezet onderaan het plafond, en werd het lopend beton langs boven erin gegoten, zodat de stevigheid gegarandeerd wordt. Vervolgens zal op een andere plek met een grote boor, een nieuw gat worden gemaakt, daar waar de kachel komt. Op de foto hieronder ziet u de juiste plek, daar waar de Leuvense stoof definitief komt te staan... Veel plaats is er niet, maar het is niet de bedoeling deze kachel gloeiheet te stoken. De tafeltjes staan er immers redelijk dichtbij. Maar net dat, maakt het super gezellig! Ook zal er met kolen worden verwarmt, hoe ouderwets is dat! Zalig gewoon! Zulke warmte is meer dan uniek... 

Veiligheid? Prioriteit nummer n!
Oppassen is wl een duidelijke boodschap! Zo zal weldra alles worden voorzien van de nodige stickers, borden en pijlen, dit aangaande nooduitgangen en brandblusapparaten. Veiligheid is een absolute prioriteit bij Mie Tracteur en komt beslist op de eerste plaats. Zo zijn er reeds in alle vertrekken mr dan n in- of uitgang, dit tot groot jolijt van Mie Tracteur...

   

Er komt schot in de zaak! Weldra verwarmt de prachtige Leuvense stoof dit gezellige optrekje...

   

Dinsdag 22 september 2015... 
En we vliegen er in, met volle moed. Het verdriet hieronder is haast verwerkt, doodjammer vindt ik het nog steeds, maar een mens moet vooruit kijken, de toekomst heeft nog zveel te bieden. Ja inderdaad, Mie zat in een dipje... Maar het opzet, steeds weer, om kinderen blij te maken is mijn aller eerste prioriteit, wat op zich nu een deuk heeft gekregen... Niets aan te doen, genoeg erover gezaagd! Met veel enthousiasme vliegen we der weer in, ook al is het met hartepijntjes! 

Vrijdag 18 september 2015... 
Het blijft me de wenkbrauwen fronsen... Naast het oude cafeetje ligt nog een ruimte, even groot, met elkaar verbonden door een deuropening. Het lijkt ongrijpbaar, heb het reeds meerdere keren gevraagd aan de eigenaar van de boerderij, ik had deze ruimte er z graag bij gehad. De eigenaar zal het naar alle waarschijnlijkheid verhuurd hebben aan iemand anders samen met de net ernaast gelegen woonst. Begrijpelijk, het is een ruimte net groot genoeg voor een wagen in te parkeren. Het zou voor Mie Tracteur t mooi zijn geweest om waar te zijn. Toch... Hier zie ik onmiddellijk een kindercafeetje! Wie heeft in hemelsnaam nu z iets? Helemaal ingericht met kleine meubeltjes, ik heb ze maar te pakken. Op kindjeshoogte enkele spiegels aan de muur, een oude kast vol oud speelgoed, oud schoolbord aan de wand en krijtjes, leesboekjes en kleurboeken met potloden en stiften... Ook hier een oude houten vloer op de grond, een mat om het gezellig warm te maken... Een betonrooster aan het stenen plafond, waar ik knuffels zou hangen aan elastieken. Kakstoelen en hobbelpaardjes erbij...  Ook zou hier de ideale ruimte zijn voor toiletten te plaatsen, we zitten hier regelrecht boven 'de mestput'... Een afgemaakte aparte ruimte met alles d'erop en d'eraan. Maar ik vermoedt dat deze droom niet waar kan worden gemaakt; zo triest ik ben hierover, het knaagt aan me, reeds lange tijd. Omwille dit feit ben ik deze week amper naar de schuur geweest. Ben gewoon triest. Een mens kan niet altijd hebben wat hij/zij wil, maar is dit verhaal dan toch t mooi om waar te zijn? Waarschijnlijk wel... Ok, ik heb een goed huurcontract, waarvoor dank, maar dit zou gewoon het hele plaatje compleet maken. De kers op de taart! Zo vele kindersnoetjes doen glunderen. Een plekje waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ze zich onmiddellijk thuis voelen. Waar ze hun eigen plekje hebben. Mijn excuses voor mijn verhaal, Mie pinkt een traan weg. Ik kan het echt niet verhelpen... Ontroostbaar ik ben, het overkomt me gewoon...

Dinsdag 15 september 2015... 
Na een zr geslaagd weekend in Geel Ten Aard, werd tegelijk een hoofdstuk afgesloten. Mie trekt niet meer rond met het mobiel Museum, dat krijgt voortaan een vaste plek in De Schuur. N pas kan ik mijn zinnen volledig zetten op de werken, het komende Sinten Museum en het Kerst Museum... Toch is er een heuse achterstand opgelopen, Mie trok rond met ganse infrastructuur, en de echtgenoot moet ook nog uit werken... Soms spookt het heel even door mijn hoofd: waar ben ik toch in hemelsnaam aan begonnen! Mijn onuitputtelijke gedrevenheid zal dit project waarmaken, 'just wait and see'...!

Er moet dringend vaart komen in de geplande werken, verkondigt Mie Tracteur...
Sint en Kerstman zijn immers op komst...

 

Vrijdag 11 september 2015... 
Alles staat vertrekkensklaar! Mobiel Museum werd grondig zo wel binnen als buiten opgeblonken, en mijn Landini verkreeg een heuse schuimende schrobbeurt! Het was alvast zalig vertoeven in De Schuur! En als afsluiter brachten de buren nog een bezoekje en werd er bij een drankje nog heerlijk nagepraat over een actieve dag! Mijn plaats staat alvast gereserveerd op het terrein van De Vrienden Van't Veld... Onderstaande foto toont door middel van levende mensenpalen mijn oppervlakte! 

Door middel van echte mensen kon ik mijn gereserveerde plek te Geel hl goed situeren...hahaha...

 

Woensdag 9 september 2015... Laatste trip met mobiel Museum?
Alle voorbereidingen worden getroffen voor de aller laatste trip met mobiel Museum! Ja inderdaad, u leest het goed, dit wordt de laatste keer dat de woonwagen wordt opgesteld op n of ander treffen... Omwille gezondheidsredenen, meer bepaald eerst een geknelde zenuw en nu n jaar later een geknelde ruggenwervel, wordt Mie Tracteur verplicht het sleuren en tillen aan de kant te zetten... Jammer... Maar niet getreurd, de woonwagen krijgt een prachtige plaats in 'De Schuur' en dat begint al dadelijk met het Sinten Museum half november... Meer info volgt weldra! Mie kijkt er alvast naar uit, om met volle overgave zich te kunnen concentreren op het vele werk wat De Schuur met zich mee brengt... 

Ondertussen zit Mie met haar gedachten in de Oldtimershow van De Vrienden Van't Veld te Geel, Blokstraat. Alles wordt in gereedheid gebracht, om ook hier, al is het voor de laatste keer, het mobiel Museum te doen schitteren in al zijn schoonheid. Dus, indien u dit concept wil aanschouwen, dan kan ik u maar enkel aanbevelen deze show een bezoek te brengen... Iedereen welkom, k met de Oldtimer!

Donderdag 3 september 2015... 
Mie is op zoek naar...

Er wordt me dikwijls de vraag gesteld of er nog iets specifiek is waar ik naar op zoek ben... 
Dit heeft me tot nadenken gezet en inderdaad, ik kwam tot de volgende zaken:

-voor de ziekenboeg: een oud ziekenhuisbed, dito tafeltje en medicijnkast
-voor het bakkerijtje: een werkblok om deeg op te kneden, alsook een ovenornament
-voor de huiskamertaferelen: oude nog mooie rose of roodkleurige vloermatten met oud motief
-voor tegen de muur te bevestigen in het kinderballenbad: oude zwarte schoolborden
-een grote oude schildersezel voor aan de inkom te plaatsen...

Indien u dit moest bezitten en u wil er vanaf, stuur een mail naar info@mietracteur.be 

Woensdag 2 september 2015... 
Er gaat geen dag voorbij of er werd iets ondernomen in De Schuur, hoe klein het ook moge wezen... 
Zo werden vandaag de voorbereidingen ondernomen voor het hangen van een gordijnroede in het enige raampje in het oude cafeetje. Het is een feit, een mens is verblind door het felle licht wanneer je het cafeetje betreedt, dus dit brengt beslist een oplossing. Uiteraard komen enkel oude spullen in aanmerking... Supermooi deze zijn!

Enkel een oude gordijnroede met authentieke bevestigingaccessoires en zeer oude gordijntjes 
komen in aanmerking voor het bekleden van het stalraampje in het oude cafeetje!

 

Ga hier terug naar de blog van De Schuur...